Kotka

Dollyland Balbinka

Kotka

Summer Dama w Masce

Kotka

Erijadolls Cassandra

Kotka

Dollyland Purple Rain

Kotka

Dollyland Madame Butterfly

Kocur

Diamond Dolls Buffalo Bill

Kotka

Dollyland Lady Shania

Kotka

Dollyland Tylko Mnie Kochaj

Kotka

Dollyland Lilibeth

Kocur

Dollyland Ludwik